Introduction

Yuvamanishi Acharya Mahashraman

Birth - 13th May, 1962 / Vaishakh Shukla Navami, Vikram Samvat 2019, Sardarshahar, Churu, Rajasthan
Father - Shri Jhumarmal Dugar
Mother - Shrimati Nemadevi Dugar
Initiation - 5th May 1974, Vaishakh Shukla Chaudash, Vikram Samvat 2031, Sardarshahar
Intimate Colleague – 16th February, 1986 / Magh Shukla Saptami, Vikram Samvat 2042, Udaipur
Primate - 14th May 1986, Vaishakh Shukla Choth, Vikram Samvat 2043, Byawar
Title Mahashraman – 9th September, 1989 / Bhadrapad Shukla Navami, Vikram Samvat 2046, Ladnun
Yuvacharya Post – 14th September, 1997 / Bhadrapad Shukla Baras, Vikram Samvat 2054, Gangashahar,
Acharya Padabhiskek – 23rd May, 2010 / Vaishak Shukla Dashami, Vikram Samvat 2061, Sardarshahar

Comments are closed.